Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne

Raporty i ekspertyzy

Wspólnoty samorządowe województwa zachodniopomorskiego 2010-2015

Publikacja prezentująca wskaźniki rozwoju wspólnot samorządowych województwa zachodniopomorskiego w latach 2010-2015.

Obejmująca dwie części publikacja powstała z inicjatywy członków Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta i Gminy Stepnica

Śródmiejski odcinek Alei Wojska Polskiego w oczach mieszkańców Szczecina. Raport z badań socjologicznych

Celem badań było uzyskanie wiedzy i poznanie opinii mieszkańców i użytkowników Alei Wojska Polskiego na temat stopnia aprobaty i gotowości poparcia określonych przedsięwzięć zmierzających do rewitalizacji jej śródmiejskiego odcinka (od Pl. Szarych Szeregów do Pl. Zwycięstwa).

Zleceniodawcą badań była Gmina Miasto Szczecin

Zdolność gmin do realizacji zadań własnych i zleconych przez administrację rządową 2010-2013

STS w 2014 roku opracowało ekspertyzę na temat możliwości realizacji zadań własnych i zleconych przez gminy województwa zachodniopomorskiego.

Zleceniodawcą ekspertyzy był Wojewoda Zachodniopomorski

Poziom zależności bytowej we wspólnotach terytorialnych (gminach) – ludzkie i finansowe obciążenia rozwoju

Analiza opiera się na danych pochodzących ze wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego zebranych w sprawozdaniach MPiPS-03 w latach 2008-2013.

Analiza została zrealizowana w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Zmniejszanie deficytu ludnościowego w województwie zachodniopomorskim w oparciu o imigrantów i uchodźców

Opracowanie ma za zadanie dostarczyć podstawowej wiedzy na temat przebiegów procesów demograficznych w województwie zachodniopomorskim (jako całości oraz w jego subregionach i powiatach), zwłaszcza prognoz dotyczących stanu liczebnego ludności regionu w perspektywie następnych 20 lat (do roku 2035).

Ekspertyza została wykonana w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Województwo Zachodniopomorskie 2005-2014. Gospodarka i społeczeństwo

Ekspertyza ma na celu przedstawienie zmiany miejsca województwa zachodniopomorskiego na tle innych województw w latach 2005-2014.

Zleceniodawcą ekspertyzy był Wojewoda Zachodniopomorski